World Cup

 

fke_shinkyokushin_world_cup

1997- 1ª Karate World Cup –  – CHIBA (Japón

KUMITE MASCULINO

2001 – 2ª Karate World Cup – 23 Junio – BUDAPEST (Hungria)

KUMITE MASCULINO

2005 – 3ª Karate World Cup – 18/19 Junio – OSAKA (Japón)

KUMITE MASCULINO

2009 – 4ª Karate World Cup – 20/21 Junio – St. PETERSBURGO (Rusia)

KUMITE FEMENINO
KUMITE MASCULINO

2013 – 5ª Karate World Cup – 13/14 Abril – VILNIUS (Lituania)

KUMITE FEMENINO
KUMITE MASCULINO

2017 – 6ª World Karate Championship in Weight Categories – 1/2 Julio – ASTANA (Kazajistán)

KUMITE FEMENINO
KUMITE MASCULINO

 

fke_shinkyokushin_world_cup_valeri_chudan