Cptos. Europa U22 & OPEN

 fke_shinkyokushin_results_u22

 

2011 U22 – Cpto. Europa Shin-Kyokushin – 3 Diciembre – WROCLAW (Polonia)

KUMITE
2012 U22 – Cpto. Europa Shin-Kyokushin – 16/17 Noviembre – KIELCE (Polonia)

KATA U22
KUMITE U22
KUMITE OPEN

2013 U22 – Cpto. Europa Shin-Kyokushin – 15/16 Noviembre – ORADEA (Rumania)

KATA U22
KUMITE U22
KUMITE OPEN

2014 U22 – Cpto. Europa Shin-Kyokushin – 8/9 Noviembre – KAUNAS (Lituania)

KATA U22
KUMITE U22
KUMITE OPEN

2015 U22 – Cpto. Europa Shin-Kyokushin – 27/28 Noviembre – TARNOWSKIE-GÓRY, BYTOM (Polonia)

KATA U22
KUMITE U22

2016 U22 – Cpto. Europa Shin-Kyokushin – 25/26 Noviembre – SOFIA (Bulgaria)

KATA U22
KUMITE U22
KUMITE OPEN

2017 U22 – Cpto. Europa Shin-Kyokushin – 11 Noviembre – KIELCE (Polonia)

KATA U22
KUMITE U22
KATA & KUMITE U16